Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty TNHH Force Unique Việt Nam
Thôn Tất Thương, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, thành phố Hải Dương
HD, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Công ty TNHH Force Unique Việt Nam có trụ sở tại thôn Tất Thượng, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, thành phố Hải Dương. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: chuyên sản xuất và sửa chữa khuôn. Vốn đầu tư: 100% vốn đầu tư của nước ngoài.


Tuyển dụng của Công ty TNHH Force Unique Việt Nam
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm