Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công Ty Bảo Việt Vĩnh Phúc
Số 5 Đường Hà Huy Tập, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên
VP, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

CÔNG TY BẢO VIỆT VĨNH PHÚC 
• Địa chỉ: Số 5 Đường Hà Huy Tập, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
• Lĩnh vực: Bảo hiểm phi nhân thọ.
• Thành lập ngày 15/1/1997, Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc là một trong 73 Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Công ty bán bảo hiểm uy tín nhất và là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân trong 3 năm gần đây trên 50%, Bảo Việt Vĩnh Phúc là Công ty Bảo hiểm phát triển nhanh nhất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc về thị trường và thu nhập cho người lao động.


Tuyển dụng của Công Ty Bảo Việt Vĩnh Phúc
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm