Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
Số 93/95 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, TP Hà Nội.
HN, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.


Tuyển dụng của Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm