Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

GBFMS SEA Co., LTD
Floor 3, 123 Nguyen Dinh Chieu street, Ward 6, District 3, HCMC, Vietnam
HCM, Vietnam

Web: www.goldbfms.com


Mô tả công ty:

Gold Bricks FMS,
where it's Head Quarter is based in Korea
provides facility management services
that meet the Global standard.


Tuyển dụng của GBFMS SEA Co., LTD
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm