Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

NY Hoa Viet Co., Ltd
Châu Tử - Châu Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
TH, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Công ty TNHH NY Hoa Việt, có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, được thành lập năm 2015 tại Thôn Châu Tử, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích trên 22 héc ta và quy mô trên 10.000 lao động.


Tuyển dụng của NY Hoa Viet Co., Ltd
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Thanh Hoá
Ngày hết hạn:31/12/2021
Công ty: NY Hoa Viet Co., Ltd
- Theo dõi đơn hàng từ khi vải nhập về đến khi xuất hàng. - Check mail với khách...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Thanh Hoá
Ngày hết hạn:31/12/2021
Công ty: NY Hoa Viet Co., Ltd
Thiết lập quy trình sản xuất Phân tích và giám sát quy trình sản...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Thanh Hoá
Ngày hết hạn:31/12/2021
Công ty: NY Hoa Viet Co., Ltd
- Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm cơ bản trên máy tính - Hướng...