Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty Cổ phần nội thất Liên Minh
Tầng 1, Tòa Nhà Micons, Ngõ 59 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa
HN, Vietnam

Web: aico.vn


Mô tả công ty:

+ Đặt hàng vật tư cho công trình và kiểm soát chi phí. 
+ Theo dõi và quản lý công nợ phải thu, phải trả. 
+ Làm báo cáo Thuế GTGT hàng quí 
+ Làm các công việc khác theo sự hướng dẫn của cấp trên.


Tuyển dụng của Công ty Cổ phần nội thất Liên Minh
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm