Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Oakenplan
235A Hoàng Hoa Thám,Phường 5, Phú Nhuận
HCM, Vietnam

Web: http://oakenplan.com


Mô tả công ty:

Hiện tại chúng tôi đang triểu khai các dự án đầu tư an toàn nhất, có lãi và sinh lời mức đối đa hiện nay. Các kênh đầu tư nào tốt nhất, hiệu quả nhất,thông minh nhất hiện nay được nghiên cứu như kênh đầu tư bất động sản, kênh khởi nhiệp, kênh đầu tư tài chính cá nhân, các kênh đầu tư chứng khoán
Chúng tôi sẽ giúp bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ. Nếu bạn là người muốn tham gia vào lĩnh vực bất động sản hoặc sở hữu dự án khả thi.


Tuyển dụng của Oakenplan
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm