Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty TNHH Thái Sơn S.P
153 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh
HCM, Vietnam

Web: www.thaisonspgarment.com


Mô tả công ty:

Công ty may xuất khẩu đã hoạt động từ năm 1991. 
Với nguồn hàng ổn định, chế độ hợp lý công ty luôn có số lượng lao động ổn định. 
Đặc biệt với chế độ lương, thưởng tết, hỗ trợ xe ... công ty luôn có số lượng công nhân tăng sau tết.


Tuyển dụng của Công ty TNHH Thái Sơn S.P
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm