Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
Phòng 502, toà nhà Sunrise số 90 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
HN, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Công ty Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_ Việt Nam, được Bộ Tài chính Việt Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề, Giấy phép thành lập và hoạt động theo Luật Kiểm toán.
 
ACC_Việt Nam hoạt động theo Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12  do Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2011, Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Kiểm toán độc lập.
 
Công ty Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam ra đời theo quy định Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ -CP ngày 30 tháng 03 năm 2004, dưới hình thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty Hợp danh Kiểm toán - Tư vấn Việt Nam (ACC_Việt Nam) được thành lập từ năm 2005


Tuyển dụng của Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/12/2023
Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
Mô tả công việc: + Thực hiện các công việc chuyên môn theo yêu cầu của...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/01/2024
Công ty: Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
- Mô tả công việc: + Thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật viên: Kiểm tra hồ sơ pháp lý,...