Hồ sơ công ty

Thông tin công ty
CÔNG TY TUYỂN NHÂN VIÊN
TP NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA
Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Cần tuyển nhân viên


Tuyển dụng của CÔNG TY TUYỂN NHÂN VIÊN
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:15,000,000
Nơi làm việc:Ninh Thuận
Ngày hết hạn:31/08/2022
Công ty: CÔNG TY TUYỂN NHÂN VIÊN
 
* Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Khánh Hoà
Ngày hết hạn:31/08/2022
Công ty: CÔNG TY TUYỂN NHÂN VIÊN
 
* Mô tả công việc: Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối...
Mức lương:8,000,000
Nơi làm việc:Thái Bình
Ngày hết hạn:31/08/2022
Công ty: CÔNG TY TUYỂN NHÂN VIÊN
 
* Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối...
Mức lương:8,000,000
Nơi làm việc:Thái Bình
Ngày hết hạn:31/08/2022
Công ty: CÔNG TY TUYỂN NHÂN VIÊN
 
* Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối...
Mức lương:15,000,000
Nơi làm việc:Thái Bình
Ngày hết hạn:31/08/2022
Công ty: CÔNG TY TUYỂN NHÂN VIÊN
 
* Mô tả công việc: - Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối...
Mức lương:15,000,000
Nơi làm việc:Quảng Nam
Ngày hết hạn:31/08/2022
Công ty: CÔNG TY TUYỂN NHÂN VIÊN
 
- Giúp Luật sư và Bộ phận nghiệp vụ tố tụng xác minh/ đối chiếu các thông tin của...