Hồ sơ công ty

Thông tin công ty
AIFVN
106 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
HN, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Thuộc tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên kinh doanh trong lĩnh vực Dịch Vụ: Đầu Tư - quản lý tài chính, Tài Sản. có mạng lưới 136 quốc gia, luôn được khách hàng bình chọn thương hiệu tốt nhất thế giới và tại khu vực châu Á. Mục tiêu kinh doanh của chúng tôi là một nguyên tắc và nền tảng hướng tới tương lai bằng sự coi trọng đến con người để đạt được mục tiêu trở thành công ty hàng đầu đồng thời góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế tại Việt Nam nói chung.


Tuyển dụng của AIFVN
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm