Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
Floor 21, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay
HN, Vietnam

Điện thoại: 0439364361
Web:


Mô tả công ty:

Diebold Nixdorf Vietnam Co., Ltd is 100% foreign own company with head quarter in Canton, Ohio, USA and representation in more than 90 countries worldwide and more than 17,000 employees. Diebold is a global leader in providing ATMs and integrated self-service terminals. • COMPANY’S ADDRESS: DIEBOLD NIXDORF VIETNAM CO., LTD. Hanoi Head Office: Room 6, 21st Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Hanoi, Vietnam.
Email: hr_vn@dieboldnixdorf.com
Tell: 04 - 3936 4361 (Ext: 0 – Ms. Chi); Helpdesk (24/7): 04 – 730 81900


Tuyển dụng của DIEBOLD NIXDORF VIỆT NAM
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm