Kế toán tổng hợp (Yêu cầu kinh nghiệm khối nhà hàng - khách sạn)

col-narrow-left   

Nơi làm việc:

Hà Nội 

Ngành:

Khách sạn/Nhà hàng, Kế toán/kiểm toán

Lương:

Thương lượng Thương lượng
col-narrow-right   

Hình thức làm việc:

Toàn thời gian

ID công việc:

17955

Ngày hết hạn:

31/03/2017
col-wide   

Mô tả công việc:

(1) Đối với phần hành kế toán thanh toán và kế toán phải thu (AR/AP)

- Review các chứng từ phải trả, phải thu đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, chính xác trước khi gửi CFO/ kế toán trưởng ký duyệt

- Theo dõi tình hình công nợ đảm bảo thu nợ và thanh toán đúng thời hạn

- Đối chiếu công nợ với khách hàng theo yêu cầu ( monthly, quaterly, yearly)(2) Đối với phần hành kế toán tài sản cố định (Fixed asset)

- Ghi nhận và quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ và các thiết bị khi có phát sinh

- Lập bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định hàng tháng

- Hàng tháng, lập Jounal và booking chi phí khấu hao TSCĐ vào hệ thống phần mềm kế toán

- Hàng tháng, theo dõi tình hình tăng, giảm, thanh lý, hết thời gian hoạt động… của TSCĐ

- Tham gia kiểm kê tài sản cố định hàng năm hoặc khi có yêu cầu(3) Đối với phần hành kế toán kho (Inventory)

- Theo dõi tình hình nhập- xuất- tồn hàng tồn kho hàng tháng đảm bảo ghi nhận giá trị, số lượng nhập, xuất hàng và hàng tồn chính xác

- Phối hợp với nhân viên quản lý kho để kiểm tra, đối chiếu hàng tồn kho trên sổ sách và thực tế, phát hiện và tìm hiểu nguyên nhân sai lệch và đề xuất xử lý sai lệch sổ sách và thực tế

- Lập và ghi nhận bút toán kết chuyển hàng hóa vào giá thành

- Tham gia kiểm kê kho định kỳ hoặc đột xuất(4) Tập hợp chi phí và tính giá thành (Cost accounting)

- Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm theo đặc thù sản phẩm dịch vụ của công ty(5) Đối với phần hành tổng hợp ( General)

- Cập nhật và kiểm tra các giao dịch kế toán trên hệ thống kế toán hàng ngày/ hàng tuần đảm bảo việc ghi sổ trên hệ thống chính xác

- Hàng tháng lập các bút toán phân bổ, trích trước vào chi phí trong tháng

- Kiểm tra đối chiếu, đảm bảo số liệu các giao dịch kế toán trong tháng chính xác

- Đối chiếu số dư cuối kỳ của các tài khoản chi tiết với bảng cân đối kế toán

(control account)

- Review báo cáo VAT hàng tháng.

- Lập báo cáo thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu (nếu có), thuế thu nhập doanh nghiệp , hoàn thuế GTGT và các báo cáo thuế khác (nếu có) theo đúng quy định hiện hành và theo quy định của công ty

- Đối chiếu các khoản thuế phải trả với cơ quan thuế

- Lập báo cáo kế toán ( bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo dòng tiền …) theo tháng, quý, năm theo kế hoạch đóng sổ của công ty

- Phối hợp với các phòng ban xử lý các vướng mắc với phòng kế toán(nếu có)

- Lập Cashforcast theo yêu cầu quản lý của công ty( tuần/ tháng/ quý)

- Theo dõi các khoản vay tín dụng, lập các hồ sơ giải ngân với ngân hàng, kết hợp với các phòng ban cập nhật thông tin gửi báo cáo cho ngân hàng

- Làm việc với kế toán, kiểm toán và các cơ quan chức năng khác (nếu có)

- Đảm bảo các chứng từ kế toán được kiểm tra, filling theo quy định của BOD, CFO và theo quy định hiện hành

- Đôn đốc, hướng dẫn các nhân viên trong phòng(6) Các công việc khác giao bởi kế toán trưởng

Yêu cầu công việc:

- Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có khả năng bao quát công việc

    - Chịu được áp lực công việc, hoàn thành công việc đúng deadline

    - Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, phong cách làm việc chuyên nghiệp

    - Ưu tiên những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn

Quyền lợi:

- Lương theo thỏa thuận

    - Đượctham gia BHXH, BHYT, BHTN khi làm nhân viên chính thức

    - Được hưởng các chế độ nghỉ phép năm, thưởng các dịp lễ tết chung theo quy định của công ty

    - Được tham gia các họat động phong trào, tập thể của công ty

Thông tin công ty


Công ty Cổ phần SOMIVA
Tầng 3, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Hà Nội
Điện thoại: 0437868462


Hồ sơ công ty