Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc, quản lý nhân sự, hành chính. Đặc biệt, các biểu mẫu thường xuyên được cập nhật bản mới nhất và hỗ trợ download miễn phí.

Category Biểu mẫu Thuế

Biểu mẫu Thuế được các cá nhân và doanh nghiệp sử dụng trong các hoạt động, công việc hàng ngày hoặc để thực hiện nghĩa vụ với các cơ quan Nhà nước. Hệ thống biểu mẫu thuế mới nhất theo Thông tư 156 do 1001vieclam sưu tầm sau đây, bạn có thể tham khảo, tra cứu và download.

Mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh 2020

Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT – ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính. Tờ khai đăng ký tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi… Continue Reading →

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh mới nhất

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh là mẫu giấy dành cho các hộ kinh doanh cá nhân được ban hành theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tại Phòng Tài… Continue Reading →

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2019

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là văn bản doanh nghiệp sử dụng khi cần thực hiện quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập đã chi trả năm trước. Trong trường hợp có… Continue Reading →

Tờ khai thuế GTGT

Tờ khai thuế GTGT Nộp thuế là nghĩa vụ cũng như quyền lợi của các cá nhân, doanh nghiệp. Sau đây 1001vieclam gửi đến bạn mẫu tờ khai thuế GTGT. Mời bạn tham khảo và đăng tải để thuận tiện… Continue Reading →

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân là bản dành cho các cá nhân thuộc diện phải đăng ký thuế TNCN. Mẫu tờ khai đăng ký sau được biên… Continue Reading →

© 2021 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑