BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG TRÊN 1001vieclam.com

 • Nếu quý khách có voucher có thể dùng để mua các gói dịch vụ thay cho các hình thức thanh toán khác
 • Quý khách có thể đăng tin tuyển dụng mà không cần phải mua trước gói dịch vụ nào. Tin tuyển dụng sẽ được kích hoạt ngay khi nhấn “Đặt Đăng”
 • Để xem thông tin liên hệ của ứng viên, nâng cấp tin nổi bật... quý khách cần sử dụng Credit. Chi tiết về số credit được quy định như sau:
  Dịch vụ Credit
  Mở 1 hồ sơ do ứng viên ứng tuyển 1 credit
  Mở 1 hồ sơ trong database 1001vieclam.com 1 credit
  Nâng cấp tin thành tin nổi bật 5 credits
  Đăng logo nhà tuyển dụng nổi bật trang chủ 10 credits
  Đăng banner top phải & thường Xem bên dưới
 • Để biết thêm các câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ vui lòng xem tại đây

5 CREDITS

Mua tối thiểu 5 credits

Chi tiết sản phẩm »

10 CREDITS - Tiết kiệm 10%

Mua 10 credits tiết kiệm 10%

Chi tiết sản phẩm »

15 CREDITS - Tiết kiệm 15%

Mua 15 credits tiết kiệm 15%

Chi tiết sản phẩm »

20 CREDITS - Tiết kiệm 20%

Mua 20 credits tiết kiệm 20%

Chi tiết sản phẩm »

25 CREDITS - Tiết kiệm 25%

Mua 25 credits tiết kiệm 25 %

Chi tiết sản phẩm »

50 CREDITS - Tiết kiệm 40%

Mua 50 credits tiết kiệm 40%

Chi tiết sản phẩm »

BANNER THƯỜNG

Đăng banner thường

Chi tiết sản phẩm »

BANNER TOP PHẢI

Hiển thị banner ở top phải

Chi tiết sản phẩm »