Category Archives: Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là những văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Trong đó nêu rõ những điều khoản về quy định quyền lợi cũng như nghĩa vụ một cách rõ ràng và đã có đồng thuận của cả 2 bên. Biểu mẫu hợp đồng lao động sau đây được ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH, chuẩn mực theo quy định của Nhà nước, mời bạn tham khảo chi tiết và download.

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện khi doanh nghiệp khi cá nhân đã hết hạn hợp đồng nhưng không tiếp tục gia hạn, hoặc cá nhân có những vi phạm. Mời các bạn tham khảo và tải về mẫu tài liệu chi tiết.… Read More »

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng cộng tác viên 1001vieclam.com xin giới thiệu với bạn biểu mẫu Hợp đồng cộng tác viên tham gia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Trong hợp đồng này ghi rõ những nội dung chi tiết về quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Mời bạn… Read More »

Hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc Hợp đồng thử việc là mẫu hợp đồng được các công ty, doanh nghiệp dùng để ký kết hợp đồng lao động với nhân viên đang còn trong giai đoạn thử việc. Trong văn bản này cũng ghi rõ những nội dung như: quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên; thời gian thử… Read More »

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là mẫu hợp đồng ghi lại những thỏa thuận cụ thể giữa 2 bên: người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó đề cập đến những nội dung: nghĩa vụ và quyền lợi của 2 bên; thời hạn hợp đồng; chức vụ, công việc của người lao… Read More »

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh là hợp đồng dành cho những ai là cộng tác viên tham gia lao động với công ty. Trong hợp đồng này ghi rõ những điều khoản; quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể của hai bên. Hợp đồng cộng tác viên kinh doanh được… Read More »