Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc, quản lý nhân sự, hành chính. Đặc biệt, các biểu mẫu thường xuyên được cập nhật bản mới nhất và hỗ trợ download miễn phí.

Category Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là những văn bản thể hiện sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Trong đó nêu rõ những điều khoản về quy định quyền lợi cũng như nghĩa vụ một cách rõ ràng và đã có đồng thuận của cả 2 bên. Biểu mẫu hợp đồng lao động sau đây được ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH, chuẩn mực theo quy định của Nhà nước, mời bạn tham khảo chi tiết và download.

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện khi doanh nghiệp khi cá nhân đã hết hạn hợp đồng nhưng không tiếp tục gia hạn, hoặc cá… Continue Reading →

Mẫu hợp đồng cộng tác viên

Mẫu hợp đồng cộng tác viên 1001vieclam.com xin giới thiệu với bạn biểu mẫu Hợp đồng cộng tác viên tham gia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Trong hợp đồng này ghi rõ những nội dung chi tiết… Continue Reading →

Hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc Hợp đồng thử việc là mẫu hợp đồng được các công ty, doanh nghiệp dùng để ký kết hợp đồng lao động với nhân viên đang còn trong giai đoạn thử việc. Trong văn bản này… Continue Reading →

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động Hợp đồng lao động là mẫu hợp đồng ghi lại những thỏa thuận cụ thể giữa 2 bên: người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó đề cập đến những nội dung: nghĩa… Continue Reading →

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh

Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh Mẫu hợp đồng cộng tác viên kinh doanh là hợp đồng dành cho những ai là cộng tác viên tham gia lao động với công ty. Trong hợp đồng này ghi rõ những điều… Continue Reading →

© 2021 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑