Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc, quản lý nhân sự, hành chính. Đặc biệt, các biểu mẫu thường xuyên được cập nhật bản mới nhất và hỗ trợ download miễn phí.

Category Biên bản Hội họp

Các biên bản hội họp được dùng cho các doanh nghiệp, công ty sử dụng trong các cuộc họp thường ngày. Các biên bản này thu nhận những thông tin về: nội dung, dữ liệu, quyết định, các thành phần tham dự cuộc họp… làm căn cứ chứng thực cho các công việc sau này.

Biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên là văn bản cần sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp với sự tham gia của các thành viên, nội dung cuộc họp… cũng như làm căn cứ pháp lý về… Continue Reading →

Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo

Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo là mẫu biên bản được sử dụng trong cuộc họp cần xử lý các vấn đề khiếu nại, tố cáo. Nội dung… Continue Reading →

Mẫu thư mời họp

Mẫu thư mời họp Biểu mẫu nhân sự cập nhật mẫu thư mời họp mới nhất trong năm nay. Trong đó ghi rõ: thời gian, địa điểm, lý do… cuộc họp. Hi vọng nhưng mẫu thư mời này sẽ giúp… Continue Reading →

Biên bản làm việc

Biên bản làm việc Biên bản làm việc là văn bản xác nhận về những nội dung, quy định đã được thông qua và thống nhất trong cuộc họp, giữa các đối tác hay với nhân sự trong công ty…. Continue Reading →

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông 1001vieclam.com giới thiệu mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông dành cho doanh nghiệp, công ty theo định kỳ cần thể hiện những thông tin về: địa chỉ, thành phần… Continue Reading →

Biên bản giải trình

Biên bản giải trình Biên bản giải trình là mẫu văn bản được áp dụng cho những trường hợp yêu cầu xử lý vi phạm. Mẫu biên bản giải trình được ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn cùng tham… Continue Reading →

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần Mẫu biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần trong đó nêu rõ những thành phần tham gia, nội dung chi tiết, kết quả cuộc họp đã được… Continue Reading →

Biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp Biên bản cuộc họp là văn bản ghi lại những thông tin về: thời gian, nội dung, thành phần tham gia cuộc họp… làm cơ sở dữ liệu sau này cho công việc. Bạn có thể… Continue Reading →

Bản tường trình diễn biến sự việc

Bản tường trình diễn biến sự việc Biểu mẫu bản tường trình diễn biến sự việc được biên soạn theo mẫu chuẩn giúp bạn dễ dàng thao tác và sử dụng. Biên bản này là mẫu số 6, Ban hành kèm… Continue Reading →

© 2021 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑