Biểu mẫu nhân sự

Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc

Category

Biểu mẫu Thống kê

Biểu mẫu thống kê bao gồm những mẫu biểu và hướng dẫn ghi chép mẫu biểu nhằm thu nhận những thông tin, dữ liệu trong các hoạt động công việc. Biểu mẫu thông kê đưa ra những số liệu cụ thể, chính xác cũng như trình bày khoa học và được làm căn cứ dữ liệu cho các công việc hàng ngày. Mời bạn tham khảo các biểu mẫu thống kê hiện đang được lưu hành rộng rãi hiện nay.

Mẫu bản cam kết thu nhập cá nhân

Mẫu bản cam kết thu nhập cá nhân là giấy tờ cần có mà phải thực hiện theo quy định của Nhà nước dành cho những ai có mức thu nhâp chưa đạt đến mức phải nộp thuế. Đây là… Continue Reading →

Quy chế lương mới nhất

Quy chế lương mới nhất 1001vieclam gửi đến bạn mẫu quy chế lương mới nhất hỗ trợ doanh nghiệp, công ty dễ dàng xây dựng quy chế lương đầy đủ và phù hợp với mình. Mời bạn tham khảo và… Continue Reading →

Sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt Sổ quỹ tiền mặt được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC theo chế độ kế toán mới nhất hiện nay. Mẫu sổ quỹ này cho biết tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt cụ thể… Continue Reading →

Mẫu phiếu nhập kho

Mẫu phiếu nhập kho Phiếu nhập kho là biểu mẫu kế toán được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Mẫu phiếu này được dùng để xác nhận số lượng hàng… Continue Reading →

Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt

Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục kế toán và xuất quỹ cho nhân viên thực hiện công tác, giải quyết công… Continue Reading →

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ là bảng tính tiền lương cho nhân viên khi làm thêm, tăng ca ngoài giờ. Trong bảng tính này ghi rõ: chức… Continue Reading →

Bảng kê mua hàng

Bảng kê mua hàng Các mẫu bảng kê mua hàng sau đây được soạn thảo theo Thông tư  133/2016/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48 của Bộ Tài chính. Văn bản này được sử dụng để thống kê những… Continue Reading →

Bảng chấm công

Bảng chấm công Bảng chấm công là biểu mẫu nằm trong các chứng từ lao động tiền lương công nhân viên, là bảng tính không thể thiếu trong công việc của nhân viên kế toán – nhân sự. Sau đây… Continue Reading →

Giấy thôi trả lương

Giấy thôi trả lương Sau đây 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu giấy thôi trả lương mới nhất của năm nay. Văn bản này cơ quan áp dụng cho cá nhân khi người này chuyển vị trí công tác đến… Continue Reading →

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Biên bản kiểm kê tài sản cố định Biên bản kiểm kê tài sản cố định là bản xác nhận về số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán,… Continue Reading →

Báo cáo tổng hợp công nợ

Báo cáo tổng hợp công nợ Báo cáo tổng hợp công nợ là mẫu thống kê được sử dụng để theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ phát sinh, các khoản thu chi trong kỳ của từng đối… Continue Reading →

Báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư, hàng hóa

Báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư, hàng hóa Báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư, hàng hóa là bảng kê thường được sử dụng để quản lý việc xuất nhập hàng hóa trong kho, giúp việc quản… Continue Reading →

Bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền lương là mẫu bảng mà nhân viên kế toán sử dụng để tính tiền lương cuối tháng cho các cán bộ công nhân viên trong công ty. Mẫu thanh toán tiền… Continue Reading →

Bảng tính lương

Bảng tính lương Mẫu bảng tính lương là bảng tính tiền lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Trong bảng tính sau đây ghi rõ hệ số lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách… Continue Reading →

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra 1001vieclam.com gửi đến bạn bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra được dùng làm cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng… Continue Reading →

© 2018 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑