Category Archives: Biểu mẫu Thống kê

Biểu mẫu thống kê bao gồm những mẫu biểu và hướng dẫn ghi chép mẫu biểu nhằm thu nhận những thông tin, dữ liệu trong các hoạt động công việc. Biểu mẫu thông kê đưa ra những số liệu cụ thể, chính xác cũng như trình bày khoa học và được làm căn cứ dữ liệu cho các công việc hàng ngày. Mời bạn tham khảo các biểu mẫu thống kê hiện đang được lưu hành rộng rãi hiện nay.

Quy chế lương mới nhất

Quy chế lương mới nhất 1001vieclam gửi đến bạn mẫu quy chế lương mới nhất hỗ trợ doanh nghiệp, công ty dễ dàng xây dựng quy chế lương đầy đủ và phù hợp với mình. Mời bạn tham khảo và download tài liệu để thuận tiện hơn trong các công tác nhân sự – hành chính của mình.… Read More »

Sổ quỹ tiền mặt

Sổ quỹ tiền mặt Sổ quỹ tiền mặt được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC theo chế độ kế toán mới nhất hiện nay. Mẫu sổ quỹ này cho biết tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt cụ thể trong doanh nghiệp. Hi vọng mẫu chi tiết sau đây sẽ giúp ích cho bạn trong công tác… Read More »

Mẫu phiếu nhập kho

Mẫu phiếu nhập kho Phiếu nhập kho là biểu mẫu kế toán được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Mẫu phiếu này được dùng để xác nhận số lượng hàng hóa, vật tư nhập kho… làm căn cứ ghi sổ kế toán, thanh toán, quản lý kho, trách… Read More »

Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt

Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục kế toán và xuất quỹ cho nhân viên thực hiện công tác, giải quyết công việc hay cho mục đích cá nhân. 1001vieclam.com gửi đến bạn các mẫu giấy tạm ứng được ban… Read More »

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ là bảng tính tiền lương cho nhân viên khi làm thêm, tăng ca ngoài giờ. Trong bảng tính này ghi rõ: chức vụ, hệ số lương, thời gian làm thêm, số tiền thanh toán, xác nhận của cấp trên… Mời… Read More »

Bảng kê mua hàng

Bảng kê mua hàng Các mẫu bảng kê mua hàng sau đây được soạn thảo theo Thông tư  133/2016/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48 của Bộ Tài chính. Văn bản này được sử dụng để thống kê những sản phẩm mà doanh nghiệp đã mua, giúp việc kế toán và quản lý tài sản thuận tiện… Read More »

Bảng chấm công

Bảng chấm công Bảng chấm công là biểu mẫu nằm trong các chứng từ lao động tiền lương công nhân viên, là bảng tính không thể thiếu trong công việc của nhân viên kế toán – nhân sự. Sau đây là mẫu bảng chấm công mới nhất của năm nay, mời bạn tham khảo và download: Download Mẫu… Read More »

Giấy thôi trả lương

Giấy thôi trả lương Sau đây 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu giấy thôi trả lương mới nhất của năm nay. Văn bản này cơ quan áp dụng cho cá nhân khi người này chuyển vị trí công tác đến cơ quan mới. Trong văn bản nêu rõ đã thanh toán hết tiền lương cho cá nhân, cụ… Read More »

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Biên bản kiểm kê tài sản cố định Biên bản kiểm kê tài sản cố định là bản xác nhận về số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán, giúp việc quản lý tài sản cố định được thuận tiện và làm cơ sở quy trách nhiệm… Read More »

Báo cáo tổng hợp công nợ

Báo cáo tổng hợp công nợ Báo cáo tổng hợp công nợ là mẫu thống kê được sử dụng để theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ phát sinh, các khoản thu chi trong kỳ của từng đối tượng công nợ. 1001vieclamcom giới thiệu đến bạn mẫu bảng tổng hợp công nợ mới nhất trong năm… Read More »

Báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư, hàng hóa

Báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư, hàng hóa Báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư, hàng hóa là bảng kê thường được sử dụng để quản lý việc xuất nhập hàng hóa trong kho, giúp việc quản lý kho thuận tiện và dễ dàng hơn. Mời bạn tham khảo và download mẫu báo cáo chi… Read More »

Bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền lương là mẫu bảng mà nhân viên kế toán sử dụng để tính tiền lương cuối tháng cho các cán bộ công nhân viên trong công ty. Mẫu thanh toán tiền lương sau đây được biên soạn đầy đủ các mục tính lương như: Hệ số lương, chức vu,… Read More »

Bảng tính lương

Bảng tính lương Mẫu bảng tính lương là bảng tính tiền lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Trong bảng tính sau đây ghi rõ hệ số lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm… hay những mục cụ thể cần có trong bảng tính lương tiêu chuẩn. Mời bạn tham khảo… Read More »

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra 1001vieclam.com gửi đến bạn bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra được dùng làm cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng của các doanh nghiệp. Sau đây là bảng mẫu chi tiết, mời tham tham khảo và download. Download… Read More »

Giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán là biểu mẫu được sử dụng trong những trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận được tạm ứng như những chứng từ (nếu có) trước có trong thủ tục thanh toán giữa các bên. Căn cứ vào quyết định của cấp trên, kế… Read More »