Mẫu thông báo kế hoạch đào tạo là văn bản được lập ra bởi ban giám đốc công ty thông báo về những nội dung liên quan đến các khóa đào tạo dành cho cán bộ công nhân viên.

Trong mẫu thông báo kế hoạch đào tạo nêu rõ: Tên công ty, nội dung đào tạo cụ thể, thời gian diễn ra khóa đào tạo, chữ ký của giám đốc…

Dưới đây là mẫu thông báo kế hoạch đào tạo chi tiết và mới nhất năm 2019, mời bạn tham khảo và download sử dụng.

Download Mẫu thông báo kế hoạch đào tạo

Mẫu thông báo kế hoạch đào tạo Mẫu thông báo kế hoạch đào tạo