Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt

Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt Giấy đề nghị tạm ứng tiền mặt là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục kế toán và xuất quỹ cho nhân viên thực hiện công tác, giải quyết công việc hay cho mục đích cá nhân. 1001vieclam.com gửi đến bạn các mẫu giấy tạm ứng được ban… Read More »

Vo Oanh

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ Bảng thanh toán tiền lương làm thêm ngoài giờ là bảng tính tiền lương cho nhân viên khi làm thêm, tăng ca ngoài giờ. Trong bảng tính này ghi rõ: chức vụ, hệ số lương, thời gian làm thêm, số tiền thanh toán, xác nhận của cấp trên… Mời… Read More »

Vo Oanh

Bảng kê mua hàng

Bảng kê mua hàng Các mẫu bảng kê mua hàng sau đây được soạn thảo theo Thông tư  133/2016/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48 của Bộ Tài chính. Văn bản này được sử dụng để thống kê những sản phẩm mà doanh nghiệp đã mua, giúp việc kế toán và quản lý tài sản thuận tiện… Read More »

Vo Oanh

Bảng chấm công

Bảng chấm công Bảng chấm công là biểu mẫu nằm trong các chứng từ lao động tiền lương công nhân viên, là bảng tính không thể thiếu trong công việc của nhân viên kế toán – nhân sự. Sau đây là mẫu bảng chấm công mới nhất của năm nay, mời bạn tham khảo và download: Download Mẫu… Read More »

Vo Oanh

Giấy thôi trả lương

Giấy thôi trả lương Sau đây 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu giấy thôi trả lương mới nhất của năm nay. Văn bản này cơ quan áp dụng cho cá nhân khi người này chuyển vị trí công tác đến cơ quan mới. Trong văn bản nêu rõ đã thanh toán hết tiền lương cho cá nhân, cụ… Read More »

Vo Oanh

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Biên bản kiểm kê tài sản cố định Biên bản kiểm kê tài sản cố định là bản xác nhận về số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu của đơn vị so với sổ kế toán, giúp việc quản lý tài sản cố định được thuận tiện và làm cơ sở quy trách nhiệm… Read More »

Vo Oanh

Báo cáo tổng hợp công nợ

Báo cáo tổng hợp công nợ Báo cáo tổng hợp công nợ là mẫu thống kê được sử dụng để theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ phát sinh, các khoản thu chi trong kỳ của từng đối tượng công nợ. 1001vieclamcom giới thiệu đến bạn mẫu bảng tổng hợp công nợ mới nhất trong năm… Read More »

Vo Oanh

Báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư, hàng hóa

Báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư, hàng hóa Báo cáo xuất nhập tồn kho vật tư, hàng hóa là bảng kê thường được sử dụng để quản lý việc xuất nhập hàng hóa trong kho, giúp việc quản lý kho thuận tiện và dễ dàng hơn. Mời bạn tham khảo và download mẫu báo cáo chi… Read More »

Vo Oanh

Bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền lương là mẫu bảng mà nhân viên kế toán sử dụng để tính tiền lương cuối tháng cho các cán bộ công nhân viên trong công ty. Mẫu thanh toán tiền lương sau đây được biên soạn đầy đủ các mục tính lương như: Hệ số lương, chức vu,… Read More »

Vo Oanh

Bảng tính lương

Bảng tính lương Mẫu bảng tính lương là bảng tính tiền lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Trong bảng tính sau đây ghi rõ hệ số lương, phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm… hay những mục cụ thể cần có trong bảng tính lương tiêu chuẩn. Mời bạn tham khảo… Read More »

Vo Oanh

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra 1001vieclam.com gửi đến bạn bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra được dùng làm cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng của các doanh nghiệp. Sau đây là bảng mẫu chi tiết, mời tham tham khảo và download. Download… Read More »

Vo Oanh

Mẫu quyết định thôi việc

Mẫu quyết định thôi việc Mẫu quyết định thôi việc là văn bản xác nhận quyết định của cấp trên đồng ý với đơn xin thôi việc của cán bộ, nhân viên đã được gửi lên trước đó. Sau đây là mẫu quyết định cho thôi việc được soạn thảo mới nhất năm 2017. Download Mẫu quyết định về… Read More »

Vo Oanh

Mẫu quyết định nghỉ hưu

Mẫu quyết định nghỉ hưu Mẫu quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được gửi đến cá nhân sau khi có thông báo nghỉ hưu. Quyết định về việc cho cá nhân nghỉ hưu theo đúng quy định của Nhà nước. Mời bạn tham khảo và tải mẫu quyết định chi tiết sau… Read More »

Vo Oanh

Mẫu thông báo nghỉ hưu

Mẫu thông báo nghỉ hưu Mẫu thông báo nghỉ hưu là văn bản được gửi đến các cán bộ, công chức với tính chất thông báo trước khi có quyết định nghỉ hưu chính thức theo quy định của Pháp luật. Mẫu thông báo về việc nghỉ hưu do 1001vieclam.com sưu tầm sau đây được ban hành kèm theo… Read More »

Vo Oanh

Mẫu quyết định buộc thôi việc

Mẫu quyết định buộc thôi việc Mẫu quyết định buộc thôi việc là mẫu quyết định của ban lãnh đạo công ty đưa ra với nhân viên nào đó buộc cá nhân này phải thôi việc vì đã vi phạm những quy định của công ty. Mời bạn tham khảo và download mẫu quyết định chi tiết tại… Read More »

Vo Oanh