Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5-7,5tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:20/01/2018
Công ty: CÔNG TY TNHH HOÀNG LÂM
 
Nhiệm vụ 1 : - Kiểm tra mẫu ngoại quan sản phẩm OEM - Kiểm tra hàng mẫu OEM nhập về, lập kế hoach, tổ chức...
Mức lương:5.500.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:10/12/2017
Công ty: CHI NHÁNH CÔNG TY HOÀNG PHÁT
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, bao bì, hạn sử dụng. - Kiểm tra lượng hàng hóa xuất và...
Mức lương:5-7tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/01/2018
Công ty: Công ty TNHH Bảo Khanh
 
Nhiệm vụ 1 : - Kiểm tra mẫu ngoại quan sản phẩm OEM - Kiểm tra hàng mẫu OEM nhập về, lập kế hoach, tổ chức...
Mức lương:4.700.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công ty TNHH SX TM DV Qui Phúc
- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu và bao bì. - Kiểm tra chất lượng các sản phẩm nội...
Mức lương:5000000VND
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Quầy Thanh Đạt
-   Nhân viên đứng tại quầy làm gói đồ cho khách vào bao bì...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Nam Việt.
 
- Kiểm soát các công đoạn của quá trình sản xuất, đảm bảo đúng quy...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Hoàng Minh.
 
- Kiểm soát các công đoạn của quá trình sản xuất, đảm bảo đúng quy...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Hoàng Nam.
- Kiểm soát các công đoạn của quá trình sản xuất, đảm bảo đúng quy...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Cty TNHH THAIKIM
 
_ Làm việc tại văn phòng công ty _ Tiếp nhận thông tin về khách hàng, lưu trữ hồ sơ _ xem sản phẩm có đầy đủ và sắp...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/12/2017
Công ty: Công ty TNHH Chứng nhận KNA
 
- Lập kế hoạch làm việc với khách hàng - Thực hiện đào tạo và đánh...