KHỞI TẠO DỊCH VỤ chỉ với 690,000 VND ‐ ĐĂNG TUYỂN KHÔNG GIỚI HẠN

Đăng tin tuyển dụng trên 1001vieclam.com, Nhà Tuyển Dụng chỉ cần


1/Đăng ký khởi tạo dịch vụ với chi phí chỉ 690,000 VND:


  • Đăng KHÔNG GIỚI HẠN số tin tuyển dụng trên 1001vieclam.
  • Có ngay 100 Credits để mở hồ sơ Ứng Viên gửi đến, mỗi hồ sơ 1 credit.
  • Không giới hạn thời gian sử dụng credit.
  • Có ngay 1 tin tuyển dụng xuất hiện nổi bật và trên trang chủ và trang chuyên mục.
  • Credit cũng được dùng để mở hồ sơ ứng viên trong database 1001vieclam.
  • NTD có ngay credit thay thế nếu không hài lòng với bất kỳ hồ sơ nào khi mở.

Xem chi tiết về giá, quyền lợi và thông tin Khởi tạo dịch vụ tại đây


Để tăng hiệu quả tuyển dụng, có thể sử dụng dịch vụ gửi email trực tiếp, hoặc banner với dịch vụ tại đây2/Mua thêm Credit khi đã sử dụng hết số Credit ban đầu để mở hồ sơ


  • Sau khi sử dụng hết 50 creidt khởi tạo, Nhà Tuyển Dụng có thể mua thêm Credit để mở hồ sơ do ứng viên gửi đến.
  • Bảng giá credit có thể xem bên dưới
  • hoặc download tại đây

Không có gói dịch vụ nào