BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG TRÊN 1001vieclam.com

 • Quý khách có thể đăng tin tuyển dụng mà không cần phải mua trước gói dịch vụ nào.
 • Tin tuyển dụng sẽ được kích hoạt ngay khi được kiểm tra và tin sẽ xuất hiện trong trang chuyên ngành
 • Để xem thông tin liên hệ của ứng viên khi nộp đơn hoặc trong kho dữ liệu ứng viên của 1001vieclam.com, quý khách cần sử dụng Credit.
 • Quý khách có thể chọn mua gói Combo dịch vụ khi đăng tin tuyển dụng, hoặc mua credit để nâng cấp tin tuyển dụng.
 • Chi tiết về việc sử dụng credit:
  Dịch vụ Credit
  Mở 1 hồ sơ do ứng viên ứng tuyển 1 credit
  Mở 1 hồ sơ trong database 1001vieclam.com 1 credit
  Nâng cấp tin thành tin nổi bật trong 1 tuần 10 credits
  Đăng logo nhà tuyển dụng nổi bật trang chủ trong 1 tuần 20 credits
 • Để biết thêm các câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ vui lòng xem tại đây

5 CREDITS

Mua tối thiểu 5 credits

Chi tiết sản phẩm »

10 CREDITS - Tiết kiệm 10%

Mua 10 credits tiết kiệm 10%

Chi tiết sản phẩm »

15 CREDITS - Tiết kiệm 15%

Mua 15 credits tiết kiệm 15%

Chi tiết sản phẩm »

20 CREDITS - Tiết kiệm 20%

Mua 20 credits tiết kiệm 20%

Chi tiết sản phẩm »

25 CREDITS - Tiết kiệm 25%

Mua 25 credits tiết kiệm 25 %

Chi tiết sản phẩm »

50 CREDITS - Tiết kiệm 40%

Mua 50 credits tiết kiệm 40%

Chi tiết sản phẩm »

100 CREDITS - Tiết kiệm 50%

Mua 100 credits tiết kiệm 50%

Chi tiết sản phẩm »