Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:31/03/2018
Công ty: Công ty CP Thái Lan Paint
- Điều hành, điều phối chung và chịu trách nhiệm các hoạt động của doanh nghiệp thuộc...