Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:26/12/2017
Công ty: vận tải Phương Trang
 
Công ty Phương Trang chúng tôi cần tuyển:  + 2 lái xe con đưa đón cán bộ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:30/12/2017
Công ty: Công ty TNHH SI FLEX VIỆT NAM
 
- Quản lý sắp xếp kế hoạch sản xuất - Nắm bắt rõ tình hình sản xuất và nhân...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Giang
Ngày hết hạn:30/12/2017
Công ty: Công ty TNHH SI FLEX VIỆT NAM
 
 Dịch các văn bản tiếng Việt sang tiếng Hàn và ngược lại - Dịch nói khi sếp...