Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:16000000-22000000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: TNHH HM ALTECH VINA
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:15/06/2017
Công ty: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
Mức lương:7.500.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/05/2017
Công ty: TNHH HM ALTECH VINA
Mức lương:Cạnh tranh
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Công ty có 100% vốn đầu tư Nhật Bản
 
Mức lương:6 triệu
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/06/2017
Công ty: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Mitu
 
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Công ty tnhh DP Nam Anh
 
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/05/2017
Công ty: Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:15/05/2017
Công ty: Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam
Mức lương:4000000-6000000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:15/05/2017
Công ty: Công Ty TNHH Trendsetters Fashions Việt Nam