Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7 TRIỆU
Nơi làm việc:Gia Lai
Ngày hết hạn:20/10/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PUTIN
 
+Tìm kiếm và phát triển hệ thống NPP Sơn nội, ngoại thất. + Hỗ trợ NPP bán hàng. +...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Gia Lai
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ Clever Choice
-  Quản lý và điều hành toàn bộ nhân viên trong Khu Vực. - Được quyền...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Gia Lai
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Hưng Đại Nam
 
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Gia Lai
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Hưng Đại Nam
 
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Gia Lai
Ngày hết hạn:28/02/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Hưng Đại Nam
 
Điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của tối thiểu 1 nhãn hàng Sơn của 1 Công...