Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:30/11/2017
Công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị nặng JunJin Việt Nam (JUNJIN VIỆT NAM)
- Tập hợp chứng từ, chi phí phát sinh tại công trường gửi về kế toán công ty...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:31/12/2017
Công ty: Công Ty TNHH Ace Antenna
Biên/ phiên dịch tại bộ phận được tuyển dụng - Làm cầu nối ngôn ngữ giữa...