CV xin việc là tài liệu cung cấp cho nhà tuyển dụng một cái nhìn tổng quan về nền tảng học tập và chuyên môn của bạn. Vì vậy, chúng phải được thực hiện kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, một số người thường không tập trung vào việc tạo tài liệu này đúng cách, khiến họ cuối cùng mất cơ hội việc làm có giá trị. Dưới đây là hướng dẫn về cách tránh những sai lầm rất phổ biến khi viết CV xin việc.

Làm thế nào để tránh những sai lầm phổ biến khi viết CV xin việc?

Làm thế nào để tránh những sai lầm phổ biến khi viết CV xin việc?

 1. Viết một tiêu đề thích hợp cho CV xin việc của bạn. Bạn nên bao gồm tên của bạn in đậm, tiếp theo là chi tiết liên lạc của bạn.
 2. Đừng quên bao gồm hình ảnh cá nhân. Nhưng hình này phải phù hợp về trang phục, tác phong và nhìn từ chính diện khuôn mặt.
 3. Đảm bảo kích thước phông chữ của bạn là 11 hoặc 12.
 4. Kiểm tra lỗi chính tả bằng công cụ kiểm tra chính tả nhưng hãy nhớ tự mình đọc lại. Đảm bảo rằng không có lỗi chính tả hoặc sử dụng từ vựng, ngữ pháp kém.
 5. Tránh lặp từ khi mô tả kinh nghiệm làm việc của bạn. Hãy thử sử dụng nhiều từ khác nhau để thể hiện nhiều kỹ năng viết của bạn.
 6. Luôn bao gồm địa chỉ email trong CV của bạn để nhà tuyển dụng có thể liên lạc với bạn để phỏng vấn bất cứ lúc nào. Tránh sử dụng địa chỉ email hài hước và mang tính trẻ con. Nhà tuyển dụng chỉ đánh giá cao các địa chỉ email chuyên nghiệp.
 7. Chia CV của bạn thành các phần và gán các tiêu đề thích hợp để làm cho tổng thể rõ ràng và dễ đọc.
 8. Tạo bố cục nhất quán cho CV xin việc. In đậm nổi bật tiêu đề và sử dụng khoảng cách thích hợp giữa mỗi tiêu đề. Sử dụng động từ một cách nhất quán. Ví dụ, nếu bạn mô tả công việc trong quá khứ của bạn, tất cả các động từ nên ở trong quá khứ.
 9. Viết một hồ sơ chuyên nghiệp. Một CV chuyên nghiệp về cơ bản là một bản mô tả ngắn nhưng ở đó cung cấp một cái nhìn tổng quan về những phẩm chất, bằng cấp, kỹ năng và kinh nghiệm quan trọng của bạn.
 10. Sử dụng dấu đầu dòng. Nhà tuyển dụng không có thời gian để đọc các đoạn văn dài. Họ phải xem xét và chọn thông tin quan trọng và ưu tiên đọc nhanh.
 11. Luôn sử dụng thứ tự tuần tự ngược trong CV của bạn. Ví dụ: viết thông tin gần đây nhất của bạn trước, sau đó là thông tin trước đó và sau đó là thông tin cũ nhất.