Mẫu báo cáo kết quả công tác

Mẫu báo cáo kết quả công tác được dùng cho các công ty, doanh nghiệp. Cá nhân sử dụng báo cáo này trình lên cấp trên báo cáo lại những công việc đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành trong quá trình công tác. Mẫu báo cáo sau đây được biên soạn đơn giản nhưng cụ thể và đầy đủ nội dung cần thiết. Mời bạn tham khảo và download sau đây.

Mẫu báo cáo kết quả công tác Mẫu báo cáo kết quả công tác Mẫu báo cáo kết quả công tác