Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
Đơn Nguyên 1 - Tòa nhà HaNoi Center Point 85 Lê Văn Lương – Q.Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 0982822480
Web:


Mô tả công ty:

Công ty chuyên kinh doãnh trên lĩnh vực bất động sản, mau bán các căn hộ cao cấp và cho thuê mặt bằng rộng lớn.


Tuyển dụng của CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/10/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
 
-  Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường bất động sản. -  Lên kế hoạch phát triển thị...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:16/10/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
 
-  Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường bất động sản. -  Lên kế hoạch phát triển thị...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
 
- Phát triển khách hàng mảng mua bán và cho thuê bất động sản - Quản...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
 
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng qua các trang web - Tư vấn, giới thiệu...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
 
- Phát triển khách hàng mảng mua bán và cho thuê bất động sản - Quản...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
 
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng qua các trang web, thị trường. - Tư vấn, giới...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
 
- Phát triển khách hàng mảng mua bán và cho thuê bất động sản - Quản...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
 
- Phát triển khách hàng mảng mua bán và cho thuê bất động sản - Quản...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:29/09/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
 
- Phát triển khách hàng mảng mua bán và cho thuê bất động sản - Quản...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:14/09/2017
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN NĂM CHÂU
 
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng qua các trang web, thị trường. - Tư vấn, giới...