Thông tin công ty

Công ty TNHH Hoàng Tùng


Điện thoại:
Web:


Mô tả công ty:Tuyển dụng của Công ty TNHH Hoàng Tùng
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5-5tr
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Hoàng Tùng
 
- Quản lý các giấy tờ liên quan đến nhân sự theo quy định của công ty: hồ sơ...
Mức lương:3-5tr
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Hoàng Tùng
 
- Dọn dẹp khu vực sảnh khách sạn, khu vực lễ tân, hành lang Khách sạn (public)...
Mức lương:4,5 tr - 6tr
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Hoàng Tùng
 
-01 Kế toán Tài Sản Cố Định, Công Cụ Dụng Cụ- Xây dựng cơ bản (4,5 - 5tr).  + Kết hợp...
Mức lương:THỎA THUẬN
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Hoàng Tùng
 
-01 Kế toán Tài Sản Cố Định, Công Cụ Dụng Cụ- Xây dựng cơ bản (4,5 - 5tr).  + Kết hợp...
Mức lương:3-5tr
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Hoàng Tùng
 
- Dọn dẹp khu vực sảnh khách sạn, khu vực lễ tân, hành lang Khách sạn (public)...
Mức lương:5-5tr
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/10/2017
Công ty: Công ty TNHH Hoàng Tùng
 
- Quản lý các giấy tờ liên quan đến nhân sự theo quy định của công ty: hồ sơ...