Hồ sơ công ty

Thông tin công ty
Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam
KCN Đồng Văn, Duy Tiên
HNA, Vietnam

Điện thoại: 03516262042
Web:


Mô tả công ty:

We, Honda Lock Vietnam Co., Ltd, is 100% Japanese-invested capital, specializing in production of Key Set and spare part for road vehicles. Our company is located in Hanam Province, it takes about 1 hour from Hanoi. Company-settled buses are available for picking up staffs from Hanoi to go to work. Successful candidates get chances of overseas training in Japan, Indonesia, Thailand, USA, Brazil.


Tuyển dụng của Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:300-500
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:20/02/2018
Công ty: Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam
 
- Đặt hàng, care hàng về để đảm bảo cho kế hoạch sản xuất, kiểm soát hàng tồn kho để đảm...