Thông tin công ty

DIEBOLD VIỆT NAM
Floor 21, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung, Cau Giay

Điện thoại: 0439364361
Web:


Mô tả công ty:

Diebold Vietnam Co., Ltd is 100% foreign own company with head quarter in Canton, Ohio, USA and representation in more than 90 countries worldwide and more than 17,000 employees. Diebold is a global leader in providing ATMs and integrated self-service terminals. • COMPANY’S ADDRESS: DIEBOLD VIETNAM CO., LTD. Hanoi Head Office: Room 6, 21st Floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Street, Hanoi, Vietnam. Tell: 04 - 3936 4361 (Ext: 0 – Ms. Chi); Helpdesk (24/7): 04 – 730 81900


Tuyển dụng của DIEBOLD VIỆT NAM
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2017
Công ty: DIEBOLD VIỆT NAM
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/09/2017
Công ty: DIEBOLD VIỆT NAM
Mức lương:thỏa thuận
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/09/2017
Công ty: DIEBOLD VIỆT NAM
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/09/2017
Công ty: DIEBOLD VIỆT NAM
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/08/2017
Công ty: DIEBOLD VIỆT NAM
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/07/2017
Công ty: DIEBOLD VIỆT NAM