Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Truyền hình trực tuyến Việt Nam
- Sale có kinh nghiệm đã từng làm ở các đơn vị truyền thông, quảng cáo,...