Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Công ty Cổ phần AIPT Việt Nam
Hiện nay Công ty chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng  vị trí Nhân...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:03/03/2020
Công ty: Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật HUST Việt Nam
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sử dụng nhiều tiếng Anh, không yêu cầu phải...
Mức lương:7000000-10000000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:26/12/2020
Công ty: Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật HUST Việt Nam
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sử dụng nhiều tiếng Anh, không yêu cầu phải...