1/ Tôi có cần đăng ký dịch vụ trước khi đăng tin?


Bạn có thể đăng không giới hạn tin đăng mà không phải đăng ký các trước các gói dịch vụ. Tin đăng sẽ được kích hoạt ngay lập tức khi bạn nhấn nút Đăng. Chúng tôi sẽ chỉ không kích hoạt các tin đăng không theo quy định. Điều đó có nghĩa là ngay sau khi bạn hoàn thành việc đăng tin các ứng viên đã có thể xem tin tuyển dụng và gửi hồ sơ ứng tuyển


2/Tôi cần làm gì để xem các hồ sơ do ứng viên gửi tới?


Hồ sơ các ứng viên gửi tới sẽ được lưu lại trong hệ thống và khi bạn quyết định xem một hồ sơ nào, bạn sẽ cần sử dụng credit. Nếu bạn không muốn xem thì hồ sơ vẫn được lưu giữ trong phần quản trị hồ sơ của nhà tuyển dụng không giới hạn thời gian


3/Credit có hết hạn?


Nếu bạn không sử dụng hết credit trong lần tuyển dụng này thì bạn có thể để dùng cho các lần sau mà không lo các credits bị hết hạn. Điều đó có nghĩa bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng và không bị tốn chi phí vô ích nếu bạn không mở hồ sơ hay trong trường hợp tin đăng có ít hay không có hồ sơ ứng tuyển


4/Tôi cần làm gì để xem các hồ sơ có sẵn trong hệ thống? (Search CV)


Tương tự như nhận hồ sơ do UV gửi đến các tin đăng, bạn cần sử dụng credit để xem chi tiết thông tin liên hệ cho các CV có sẵn trong hệ thống


5/Để mở (unlock) một hồ sơ do UV gửi đến hoặc có sẳn trong hệ thống, cần bao nhiều credit?


Bạn chỉ cần 1 credit để xem hồ sơ do ứng viên gửi đến hoặc để xem hồ sơ có sẵn trong hê thống


6/Tôi muốn đăng tin nổi bật hay đăng logo nhà tuyển dụng nổi bật thì làm thế nào?


Bạn có thể dùng crdit để đưa tin đăng thành tin nổi bật trên trang chủ. Tương tự như vậy nếu bạn muốn đưa logo của công ty thành nhà Tuyển Dụng nổi bật


7/Vậy mục đích chính của việc dùng credit là gì?


Với hình thức dùng credit, bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn thật sự nhận được. Thông thường với cách trả tiền theo gói là bạn phải trả số tiền nhất định và dùng dịch vụ trong thời gian giới hạn bất kể việc đăng tin có hiệu quả hay bạn có thật sự dùng hết giá trị của gói tuyển dụng hay không. Với hình thức credit bạn không phải lo lắng về những việc như vậy


8/Tôi có được trả tiền lại nếu không dùng hết credit?


Không. Bạn chỉ có thể để lại để sử dụng cho các lần tuyển dụng sau và không được hoàn tiền lại cho các credits không sử dụng


9/Giới hạn tối thiểu số credits phải mua là bao nhiêu?


Sau khi đăng tin tuyển dụng và bạn muốn xem hồ sơ ứng viên gửi tới, bạn cần mua ít nhất 5 credits. Bạn mua càng nhiều thì càng tiết kiệm. Nếu bạn muốn mua số credits nhiều hơn các gói quy định sẵn vui lòng liên lạc với các tư vấn viên của chúng tôi để được giá tốt nhất


10/Tôi có thể dùng credit cho những tác vụ nào khác?


Credit chỉ được dùng để xem hồ sơ ứng tuyển hoặc hồ sơ có sẵn trong database của 1001vieclam.com. Ngoài ra credit có thể được dùng để đăng tin nổi bật, đăng logo.. Để biết cần bao nhiêu credit cho mỗi tác vụ vui lòng xem bảng sau: :


Mở 1 hồ sơ do ứng viên ứng tuyển 1 credit
Mở 1 hồ sơ trong database 1001vieclam.com 1 credit
Nâng cấp tin thành tin nổi bật trên trang chủ 1 tuần 10 credits
Đăng logo nhà tuyển dụng nổi bật trang chủ 1 tuần 20 credits

 


Để tư vấn thêm vui lòng gửi email đến: info@1001vieclam.com

Hoặc gọi điện thoại số: (+84 28) 6294 1341 - 6294 1251

Hotline: 0907 666 330