Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH VACS VIỆT NAM
- Biên dịch chỉ thị tiếng Nhật của khách hàng - Phiên dịch trong các cuộc họp giữa...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:31/08/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH VACS VIỆT NAM
 - Về DTP (Desktop Publishing), nói một cách đơn giản là quá trình làm...
Mức lương:THỎA THUẬN
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:15/08/2019
Công ty: Công ty TNHH JY CUSTOM VIETNAM
 -Phiên dịch giao tiếp - Dịch các tài liệu - Hỗ trợ các công việc hành...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/08/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH MEDFATOP
• Liên hệ, gặp gỡ các đối tác nước ngoài, tìm kiếm sản phẩm theo định hướng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Công ty TNHH Set Việt Nam
Phiên dịch trong tại bộ phận Dịch các tài liệu liên quan Hỗ trợ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Công ty TNHH Set Việt Nam
1. Phiên dịch nội dung các cuộc họp 2. Phiên dịch tài liệu có liên quan đến...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Công ty TNHH W2Solution Vietnam
- Dịch tài liệu dự án, tài liệu cuộc họp . * Cách tiến hành công việc sau...
Mức lương:4.500.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/07/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH DU HỌC QUỐC TẾ THÀNH CÔNG
-Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty - Gửi các công văn, giấy tờ, văn bản ra...
Mức lương:7.000.000-10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Công ty TNHH Thái Sơn S.P
- Dịch tài liệu, email từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại - Các công việc...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Chi nhánh Công ty CP XNK May Hải Anh
- Nhận nguồn data khách hàng đã có nhu cầu đặt áo đồng phục từ phòng MKT...