Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7,000,000 - 15,000,000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:14/02/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Nhựa OPEC
- Thực hiện các công việc bán hàng theo kế hoạch chung của Công ty, đạt chỉ...