Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:02/06/2019
Công ty: Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn
1. Cùng Trade Marketing Manager lập kế hoạch tháng, quý, năm - Thu thập thông tin thị...
Mức lương:6.000.000-8.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:02/06/2019
Công ty: Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn
Lập kế hoạch bán hàng, thi đua, đào tạo hàng quý cho hệ thống các cửa...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
Lái xe taxi tải tại TP.HCM: Làm việc tại Quận 12 hoặc đường Phạm Hữu Lầu - Nhà Bè...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Chăm sóc nguồn khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty - Làm công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
Lái xe taxi tải tại TP.HCM: Làm việc tại Quận 12 hoặc đường Phạm Hữu Lầu - Nhà Bè...
Mức lương:5.500.000-7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Trực, nghe điện thoại tổng đài tiếp nhận thông tin đặt xe của khách hàng - Chi tiết...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2019
Công ty: Công ty cổ phần Bein
+ Tư vấn khách hàng khi nhận được data khách hàng mới hàng ngày từ bộ phận...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Tổ chức Giáo Dục Quốc Tế Pasal
- Thu thập và tổng hợp các thông tin về thị trường. - Thiết lập và mở rộng các mối...
Mức lương:5.500.000-7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Trực, nghe điện thoại tổng đài tiếp nhận thông tin đặt xe của khách hàng - Chi tiết...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
Lái xe taxi tải tại TP.HCM: Làm việc tại Quận 12 hoặc đường Phạm Hữu Lầu - Nhà Bè...