Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/07/2023
Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VINACOM Việt Nam
Phụ trách điều hành phòng Nhật Bản về nghiệp vụ phái cử thực tập sinh (TTS) đi...