Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000 - 7.000.000
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:31/01/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Funtime Media Corp
Cắp ghép, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng về âm thanh, ánh sáng,… cho video