Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: Bamboo Airways
Chức năng: Phòng Thuê chuyến là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tống Giám đốc...
Mức lương:50.000.000
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HALO
- Chịu trách nhiệm làm và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu : phát...
Mức lương:Thỏa thuận
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HALO
•Tìm kiếm khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển(Air, Sea, Logistics), xnk…...
Mức lương:thỏa thuận
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HALO
- Thực hiện công việc liên quan đến ngành logistics, xuất nhập khẩu - Theo dõi đơn...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: Công ty TNHH Song Minh
Làm hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa (hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, mở L/C,...