Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000 - 8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/08/2019
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
Thực hiện làm lệnh thanh toán, chuyển khoản đặt hàng với các hãng sản xuất trong...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Tâm Phát
- Kiểm soát công việc của Bộ phận kế toán nội bộ gồm: - Thực hiện, quản lý và...
Mức lương:THỎA THUẬN
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:15/08/2019
Công ty: Công ty TNHH JY CUSTOM VIETNAM
 -Phiên dịch giao tiếp - Dịch các tài liệu - Hỗ trợ các công việc hành...
Mức lương:8.000.000-10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2019
Công ty: Công ty TNHH MTV Đào tạo và Tư vấn đầu tư Sài Gòn
Theo dõi và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh. Làm báo...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:10/10/2019
Công ty: công ty TNHH SX&TM thép Tây Nam
- Kiểm tra số liệu công nợ phải thu, phải trả trên phần mềm. - Xử lý chênh lệch công...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Công ty SX và TM Quân Đạt
- Theo dõi toàn bộ các hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng về điều khoản thanh toán từ...
Mức lương:600
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/08/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Sách Alpha
Tiếp nhận, kiểm tra, xem xét và hướng dẫn các đề nghị thanh toán, đề nghị tạm ứng,...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: Công ty TNHH Song Minh
Làm hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa (hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, mở L/C,...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Chi nhánh công ty Thanh Tâm
 
Sắp xếp chứng từ, vật dụng trong công ty. Lập kế hoạch và báo cáo công việc triển...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Tâm Phát
- Kiểm soát công việc của Bộ phận kế toán nội bộ gồm: - Thực hiện, quản lý và...