Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:8.000.000 - 10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:03/07/2024
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
•  Nhập chứng từ thu chi hàng ngày, tổng hợp các đề nghị thanh toán TM nội bộ...
Mức lương:10.000.000 - 15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:03/07/2024
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
• Theo dõi công nợ phải thu - phải trả của khách hàng, bệnh viện và...