Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000-10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2019
Công ty: Công ty TNHH MTV Đào tạo và Tư vấn đầu tư Sài Gòn
Theo dõi và kiểm tra các hóa đơn, chứng từ phát sinh. Làm báo...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:10/10/2019
Công ty: công ty TNHH SX&TM thép Tây Nam
- Kiểm tra số liệu công nợ phải thu, phải trả trên phần mềm. - Xử lý chênh lệch công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:07/06/2019
Công ty: Công ty TNHH BS Corporation
- Thủ quỹ - Tính lương, BHYT, BHXH... - Theo dõi thu chi cho công ty - Làm báo...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty TNHH Ecolife
_ Quản lý thu chi đầu vào , đầu ra _ Quản lý công nợ _ Lập báo cáo...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/05/2019
Công ty: Chi nhánh công ty dinh dưỡng Hồng Phát Việt Nam.
- Soạn thảo văn bản, công văn, thông báo. - Tiếp đón, hướng dẫn khách hàng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/05/2019
Công ty: Chi nhánh công ty dinh dưỡng Hồng Phát Việt Nam.
- Soạn thảo, sắp xếp, lưu trữ công văn, hồ sơ. - Chuẩn bị tài liệu họp cho các phòng ban,...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/05/2019
Công ty: Chi nhánh công ty thương mại Huy Hà
- Sắp xếp lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ, hợp đồng theo danh mục. - Phân loại, hệ thống hóa,...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Chi nhánh công ty Goldlink Việt Nam
- Sắp xếp chứng từ, vật dụng trong công ty. - Lập kế hoạch và báo cáo công việc...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Chi nhánh công ty Goldlink Việt Nam
- Soạn thảo, sắp xếp, lưu trữ công văn, hồ sơ. - Chuẩn bị tài liệu họp cho các phòng ban,...
Mức lương:Thỏa thuận
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:15/06/2019
Công ty: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TESSE
Đảm bảo việc thu chi hằng ngày chính xác, kịp thời tuân thủ theo đúng quy định...