Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:16/09/2020
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM ECONUTI
Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào và trước khi sản xuất sản phẩm. - Nắm bắt được quy trình...