Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:13.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:31/03/2020
Công ty: công ty TNHH SX&TM thép Tây Nam
Kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào- Nguyên phụ liệu...