Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7 - 10tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2021
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
- Theo dõi kế hoạch đăng báo đấu thầu gói hóa chất, thiết bị liên quan đến sản phẩm...