Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: Nielsen Vietnam
Tham gia vào quy trình và thủ tục kiểm tra chất lượng ngoài thị trường của các dự...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Dương
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: Công ty cổ phần nguồn nhân lực Worklink
- Thực hiện quản lý và giám sát công việc của bộ phận • Thực hiện đối ứng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: công ty TNHH SX&TM thép Tây Nam
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, xây dựng, điều chỉnh các tài liệu phục vụ công...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/09/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
1.         Tuân thủ thời gian làm việc đúng hợp đồng...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
1.         Tuân thủ thời gian làm việc đúng hợp đồng...