Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty Fushan Technology
- Quản lý chất lượng: Quản lý chất lượng bộ phận, quản lý nhân lực và những...
Mức lương:700.000
Nơi làm việc:Hoà Bình
Ngày hết hạn:31/10/2019
Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn MBG
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới về dịch vụ Khoa học công nghệ.     -...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hoà Bình
Ngày hết hạn:31/10/2019
Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn MBG
- Tổ chức, giám sát việc thực hiện sản xuất tại phân xưởng sản xuất theo đúng quy...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:22/10/2019
Công ty: Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu
- Chịu trách nhiệm kiểm tra hàng hoá thành phẩm kho - Tham gia xây dựng tiêu...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
1.         Tuân thủ thời gian làm việc đúng hợp đồng...