Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2020
Công ty: Công Ty TNHH môi Trường Tầm Nhìn Xanh
- Tư vấn về công nghệ, đường ống, thiết bị. - Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, xử lý nước thải....
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2020
Công ty: Công Ty TNHH môi Trường Tầm Nhìn Xanh
- Tư vấn về công nghệ, đường ống, thiết bị. - Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, xử lý nước thải....
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2020
Công ty: Công Ty TNHH môi Trường Tầm Nhìn Xanh
- Kinh nghiệm: vận hành điện nước - Yêu cầu bằng cấp: Trung cấp, Cao đẳng - Hình thức làm...