Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:15000000 - 20000000
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: G.A. Consultants Việt Nam
- Kiểm tra bảo hộ lao động, trang thiết bị của toàn bộ công nhân viên trước khi vào...
Mức lương:7000000-9000000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Công ty TNHH Phân bón Việt Nhật
- Quản lý bộ hồ sơ môi trường của công ty. - Quản lý & giám sát...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Kiêng Giang
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Kiểm soát và vận hành toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: Phụ trách công việc quản lý hợp đồng từ giai đoạn thương lượng hợp đồng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: Quản lý trực tiếp khối kỹ thuật – dự án. Điều hành và kiểm...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: Tham gia cùng trưởng phòng tổ chức P.thiết kế kỹ thuật và đấu thầu thực...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: Tham gia vào các công việc tính toán thiết kế công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: Thực hiện công việc giám sát công trình bao gồm: Biện...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: - Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban...