Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:12000000-18000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/01/2019
Công ty: Công ty TNHH LD Beautiful SaiGon
- Giám sát theo dõi các hoạt động của cụm công nghiệp; theo dõi hằng...