Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:30/04/2021
Công ty: Công ty TNHH Vsip Hải Phòng
- Chịu trách nhiệm về hoạt động của trạm nước, làm việc theo lịch luân phiên 8 giờ, để đảm...