Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7000000-10000000
Nơi làm việc:Đồng Nai
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty CPCN Gốm sứ TAICERA
- Lập kế hoạch, thực hiện huấn luyện, đào tạo an toàn lao động định kì cho CNV. - Thực hiện...