Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2019
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đạt chất lượng, đúng tiến độ.- Lập kế...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2019
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Quản lý công tác khảo sát thiết kế, trực tiếp thiết kế cơ sở bản vẽ thi công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/08/2019
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Kiểm soát và vận hành toàn bộ hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý...
Mức lương:7,000,000 VNĐ
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: CÔNG TY CP TÂM LỰC
Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn. Vận hành, bảo...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Long An
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: công ty TNHH SX&TM thép Tây Nam
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, tổ chức giám sát công tác ATLĐ,...