Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:7-9tr
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:06/02/2021
Công ty: CÔNG TY TNHH JMC
LĐPT có SK tốt hoặc Sinh viên cơ khí mới ra trường chưa có Kinh Nghiệm được đào tạo...
Mức lương:7-9tr
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/01/2021
Công ty: CÔNG TY TNHH JMC
LĐPT có SK tốt hoặc Sinh viên cơ khí mới ra trường chưa có Kinh Nghiệm được đào tạo...
Mức lương:7-9tr
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:31/01/2021
Công ty: CÔNG TY TNHH JMC
LĐPT, Sinh viên cơ khí mới ra trường chưa có Kinh Nghiệm được đào tạo từ đầu Thực hiện...