Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Ureka Media
Strategy leading: • Get and clarify the brief from client and understand it deeply • Get the right and...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:15/12/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Zopost
- Xây dựng, Lên ý tưởng và viết nội dung và triển khai các kế hoạch chạy...
Mức lương:6,000,000 - 12,000,000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Base Enterprise
Tìm kiếm, xây dựng và duy trì quan hệ với đối tác tiềm năng và trao đổi về...
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Công ty cổ phần Doncorp
1. Nghiệp vụ thực thi MKT - Chạy quảng cáo (đặc biệt Facebook ads, Google) cho các chiến dịch...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Nielsen
Làm Trưởng Nhóm của 6-8 phỏng vấn viên/tuyển dụng viên. Quản lý, đào tạo...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/11/2019
Công ty: Nielsen
Tham gia các buổi tập huấn của công ty về cách thức sử dụng bảng câu hỏi sẵn có...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Suncity Casino
– Viết bài theo từ khóa được cung cấp , nôi dung phù hợp với chủ đề được giao ( Bao...
Mức lương:7.000.000 - 10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2019
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
-  Trực tiếp làm việc với các đối tác nước ngoài về thông tin sản phẩm - ...
Mức lương:5.000.000 -15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có sẵn hoặc không có sẵn bằng trực...
Mức lương:5.000.000 -15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/12/2019
Công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC BAVICO
1. Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng có sẵn hoặc không có sẵn bằng trực...