Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:9.000.000
Nơi làm việc:Gia Lai
Ngày hết hạn:31/08/2020
Công ty: Cty CP Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai
- Áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để khai thác tiềm năng đất đai nhằm tạo ra...