Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:900.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Red Lion
Tiếp nhận nhu cầu nhân sự của các phòng ban, Sàng lọc các hồ sơ của ứng tuyển...
Mức lương:900.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Red Lion
Tiếp nhận nhu cầu nhân sự của các phòng ban, Sàng lọc các hồ sơ của ứng tuyển...
Mức lương:900.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Red Lion
Tiếp nhận nhu cầu nhân sự của các phòng ban, Sàng lọc các hồ sơ của ứng tuyển...
Mức lương:900.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:20/07/2019
Công ty: Chi Nhánh Công Ty Red Lion
Tiếp nhận nhu cầu nhân sự của các phòng ban, Sàng lọc các hồ sơ của ứng tuyển...
Mức lương:10,000,000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Công Ty CP LawSoft
- Chăm sóc Khách hàng, làm cầu nối giữa các bộ phận liên quan với...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Công ty TNHH Docom (Propertyboom.co)
+ Tuyển dụng nhân sự,  + Chăm lo chính sách, quyền lợi cho nhân sự, team building,...