Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/10/2020
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY ASIA
Tiếp cận, tư vấn, thuyết phục các khách hàng có nhu cầu trở thành điểm giao...
Mức lương:8.000.000 - 15.000.000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:30/10/2020
Công ty: Hanwha Techwin Security Việt Nam
– Nhận kế hoạch sản xuất và triển khai kế hoạch tới tổ được phân công quản lý –...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/10/2020
Công ty: CÔNG TY TNHH HTAUTO VIỆT NAM
- Xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy định, quy trình, chính sách, hệ thống kiểm...
Mức lương:28.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2020
Công ty: Kass International Sdn Bhd
Manage and Oversee day-to-day operations in Vietnam Office Advising the management in meeting all statutory...