Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:08/05/2020
Công ty: TẬP ĐOÀN GIA NGUYỄN
- Hoạch định và tư vấn chiến lược phát triển, Quản lý các công việc, hoạt...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:25/04/2020
Công ty: Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông
-  Xây dựng định hướng phát triển Công ty và các đơn vị trực thuộc - Quản...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2020
Công ty: Công ty TNHH Đặt Xe Việt ATV
- Giới thiệu đến khách hàng về dịch vụ cho thuê xe của Công ty và mời khách...
Mức lương:8.000.000
Nơi làm việc:Cần Thơ
Ngày hết hạn:30/07/2020
Công ty: CÔNG TY BẢO VỆ NDS CẦN THƠ
Quản lý, giám sát nhân viên trong công tác an toàn PCCC, PCCN....
Mức lương:68.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2020
Công ty: SINGAPORE-VIETNAM SUPPLY (SGVN)
hỗ trợ quản lí làm các công việc được giao
Mức lương:47.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/04/2020
Công ty: SINGAPORE-VIETNAM SUPPLY (SGVN)
Có kinh nghiệm quản lý 20-30 người Biết cách sử dụng excel, Microsoft office, v.v.