Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: GPO – Grow People and Organization
GPO is currently looking for qualified candidates for the position: Florist - Code: F-HA * Location: Ha Noi *...
Mức lương:7.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Chi nhánh công ty Goldlink Việt Nam
- Sắp xếp chứng từ, vật dụng trong công ty. - Lập kế hoạch và báo cáo công việc...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Đà Nẵng
Ngày hết hạn:24/05/2019
Công ty: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO VIỆT
- Giải quyết công việc do cấp trên đưa xuống. - Giao tiếp với đối tác và giải...
Mức lương:450-650
Nơi làm việc:Hải Dương
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Công ty cổ phần nguồn nhân lực Worklink
- Chuẩn bị và cung cấp các bài thuyết trình kỹ thuật giải thích các sản...
Mức lương:6000000- 10000000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: Công ty cổ phần thời trang GENVIET
 Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm...
Mức lương:20.000.000
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:08/06/2019
Công ty: Công ty TNHH Song Minh
- Quản lý, điều hành các hoạt động của Văn phòng Hà Nội; - Chủ động chỉ đạo triển...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: Công ty cổ phần phân bón vương điền
+ Chịu trách nhiệm về kỹ thuật sản xuất phân bón, điều hành sản xuất tại nhà...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: Công ty cổ phần phân bón vương điền
+ Là đại diện cho công ty chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm tại chi nhánh...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Savills Vietnam
Thực hiện và giám sát thực hiện tuân thủ nội quy và qui trình ATVSLĐ...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Tĩnh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Nhà
- Phối hợp với bộ phận liên quan định kỳ lập kế hoạch kinh doanh hàng năm, theo quý cho...