Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2022
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Kiểm soát, điều phối các dịch vụ trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Tìm kiếm,...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/09/2022
Công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình
Kiểm soát, điều phối các sự kiện quốc tế trước, trong và sau thời gian diễn ra sự kiện....
Mức lương:100.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:05/10/2022
Công ty: GPO – Grow People & Organizations
PTGĐ kinh doanh ngành thép * Mã tuyển dụng: PTGĐKDNT-S * Địa điểm làm việc: Cho...